Onderzoek Broeckland College

 • Projectnaam: Haalbaarheidsonderzoek Broeckland College
 • Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vecht
 • Oplevering: 2017
 • Investering: € –
 • Oppervlakte project: circa 5000 m2
 • Sector: Utiliteitsbouw ten behoeve van onderwijs
 • Activiteit/Omschrijving: De huidige huisvesting is getoetst op toekomstbestendigheid met het uitwerken van diverse toekomst scenario’s
 • Type onderwijs: VO
 • Bijzonderheden:
  • Toetsing aan kwaliteitskader VO
  • Toetsen aan NEN 2767
  • Frisse scholen klasse B
  • Uitgewerkte scenario’s inclusief schetsontwerpen