Haalbaarheidsonderzoek Kraaienboom

 • Projectnaam: Haalbaarheidsonderzoek obs De Kraaienboom
 • Opdrachtgever: Gemeente Medemblik
 • Oplevering: 2017
 • Investering: € –
 • Oppervlakte project: circa 960 m2
 • Sector: Utiliteitsbouw ten behoeve van onderwijs
 • Activiteit/Omschrijving: De huidige huisvesting is getoetst op toekomstbestendigheid met het uitwerken van diverse toekomst scenario’s
 • Type onderwijs: PO
 • Bijzonderheden:
  • Analyseren en beoordelen bestaande situatie technisch en esthetisch
  • Toetsing aan de BENG norm
  • Toetsing aan NEN 2767
  • Toetsing Frisse scholen klasse B
  • Het opstellen van scenario’s met elementenramingen van de investering