Inbreiding JC van der Walschool

 • Object: MFA Zwanenkamp
 • Onderdeel: JC van der Walschool
 • Opdrachtgever: Vereniging Vechtstreek en Venen
 • Locatie: Maarssen
 • Periode: 2017
 • BVO: 120 m2
 • Sector: Utiliteitsbouw
 • Activiteit/omschrijving: Planvorming en ontwerp voor de inpassing van twee nieuwe leslokalen binnen het bestaande gebouw. Projectbegeleiding en directievoering
 • Bijzonderheden:
  • Het realiseren van twee extra lokalen tijdens het in bedrijf zijn van de drie scholen in het complex.